2cherry5

119 tekstów – auto­rem jest 2cher­ry5.

Jak­byś Mnie pot­rze­bowała jes­tem w kosmosie.
Kręcę się po or­bi­cie mam się znakomicie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 czerwca 2016, 04:42

Miłość - by­wa ta­kim wrzo­dem na du­pie i kulą u no­gi, że jak już usiądziesz to nie masz jak wstać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2015, 22:10

Im bar­dziej świat idzie do przo­du, tym bar­dziej ludzię zepsuci. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2014, 12:19

To co ma płonąć często gaśnie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 kwietnia 2014, 09:16

Nie zas­ta­nawiaj się nad tym co będzie jut­ro bo dziś jest chwilą która się nig­dy nie powtórzy . 

myśl
zebrała 41 fiszek • 9 października 2012, 18:42

Nie szu­kaj niez­wykłości bo rzeczy zwykłe są niez­wykłe w swo­jej zwykłości . 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 września 2012, 15:08

W trud­nych spra­wach zaw­sze doszu­kuje­my się uk­ry­tej prawdy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 września 2012, 19:45

Szu­kając w To­bie od­po­wie­dzi gu­bię się w sze­regu pytań. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 kwietnia 2012, 22:12

Po­woli, bez rozpędu, bez szału i obłędu, ce­giełka po ce­giełce bu­duj drogę po włas­ne szczęście. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 kwietnia 2012, 16:59

Są ta­kie chwi­le,że chce się rzy­gać miłością, srać uczu­ciami a słowem"przep­raszam" po­det­rzeć dupę.Dras­tyczne ale prawdziwe. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 lutego 2012, 21:54

2cherry5

Odtwórz Zgaś moje oczy, ja Cię widzieć mogę Uszy zatrzaśnij, ja Ciebie usłyszę I ja do Ciebie bez nóg znajdę drogę I bez ust krzyk mój cisnę w Twoja ciszę Ręce mi odrąb, a ja Cię pochwycę Ja Cię pochwycę sercem jak ramieniem Zawrzyj mi serce, mózgiem Cię zdobedę A skoro mózg mi wypalisz płomieniem Ja na krwi mojej Ciebie nosić będę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

2cherry5

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 czerwca 2016, 10:50Cris sko­men­to­wał tek­st Jakbyś Mnie pot­rze­bowała jes­tem [...]

26 czerwca 2015, 02:37agugu sko­men­to­wał tek­st Miłość - by­wa ta­kim [...]

15 lutego 2015, 22:102cherry5 do­dał no­wy tek­st Miłość - by­wa ta­kim [...]

31 maja 2014, 23:21Brill sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej świat idzie [...]

31 maja 2014, 12:192cherry5 do­dał no­wy tek­st Im bar­dziej świat idzie [...]